Aftonbladet: En gripande stund

4plus Skavankerna blottas i den röst som brukar kallas landets bästa.

Läs mer av det här på Aftonbladet Nöjesliv

Gunnar R Johansson @g