Underbara midsommar-dagar

Maj-Lis och Bosse rensar ogräs

Gunnar R Johansson @g