Vad gör hon på Facebook?

Hej Babben Larsson, varför är du med på Facebook?

Gunnar R Johansson @g