Därför älskar journalister att blogga

För första gången på länge är de “fria” och kan skriva loss, i princip hur de vill. Stämmer ju faktiskt ganska bra. Mark Gimein har gästbloggat en vecka på time.com och har kommit fram till:

Journalists love blogging because it lets them cut loose: “Journalists love doing this in part because over the years they have been pushed to squeeze more and more of the viewpoint and analysis out of their writing in the name of objectivity. So the blog lets them cut loose. It gives them a satisfaction that’s hard to get from doing original reporting, and it’s much easier than doing original reporting as well. And it lets them feel like they’re part of a community, “the blogosphere.”

(Via Romenesko.)

Gunnar R Johansson @g