Jag blöder!

.flickr-photo { border: solid 0px #000000; } .flickr-yourcomment { } .flickr-frame { text-align: left; padding: 2px; } .flickr-caption { font-size: 1em; margin-top: 1px; }


Mina barn slår mig. Klockren träff på näsan och nu rinner blodet.
Gunnar R Johansson @g