links for 2008-11-08

  • Mosebacke Monarki startade den 6 oktober 1958 och sände mer eller mindre regelbundet under 18 år.
  • Lort-Sverige hette den bok som journalisten Ludvig Nordström skrev efter sina radioreportage Med Ludvig Nordström på husesyn senhösten 1938. Det här var det första verkliga socialreportaget i radion.
Gunnar R Johansson @g