links for 2008-11-14

  • Dagens Nyheter ansöker om presstöd för nästa år. Tidningsledningen har granskat regelverket och sett att man nu lever upp till kraven för driftsstöd för storstadspress.
Gunnar R Johansson @g