Man vaknar och inser att håret lever sitt eget liv

gunnar.se @g