Viktig bok om journalistik - gratis i 48 timmar

Vad väntar runt hörnet?Vad väntar runt hörnet? Ladda ner boken gratis här. En annorlunda årsrapport 2010/2011 om journalistik, medier och medieforskning Vad sysslar svenska medieforskare med? Vilken inriktning har morgondagens forskare, doktoranderna? Frågorna dryftas av medieforskaren Ingela Wadbring vid Göteborgs universitet. Medieutvecklingen utsätter den nuvarande journalistikens ideologi för hård press, skriver medieanalytikern Anders Mildner, och uppmanar till en omformulering av uppdraget. Mediernas nyhetsvärdering begränsas av värderingar kopplade till maktstrukturer och nationsgränser. Är det inte dags för gränslösa nyheter med mänskliga rättigheter i centrum, undrar publicisten Arne Ruth. Tre ämnen som behandlas i denna annorlunda årsrapport 2010/2011 från Sim(o), Institutet för mediestudier, om journalistik, medier och medieforskning.