Vince och Lotte Time Lapse - Från födelse till tolv år på 2 min

vimeo.com/40613192

vimeo.com/40448182

Gunnar R Johansson @g