Han har alltid en hög med böcker med sig

gunnar.se @g