gunnar.se

Mot starten av Knatteloppet på Kungsholmen