Hård fest i går? Kungen somnade vid hållplatsen

gunnar.se @g