Mot starten av Knatteloppet på Kungsholmen

gunnar.se @g