Vad muttrar du över, har du en skruv lös eller?

gunnar.se @g