Vanligt anslag när bostadsrättsföreningen har städdag.

Gunnar R Johansson @g