Gillar att barnen får skriva matsedeln på förskolan.

gunnar.se @g