gunnar.se

Ja du Röjarralf, hur kändes det att titta på mig?