Ja du Röjarralf, hur kändes det att titta på mig?

gunnar.se @g