Ja du Röjarralf, hur kändes det att titta på mig?

Gunnar R Johansson @g