“Det ligger två döda polismän i fontänen utanför Eastmaninstitutet”

Gunnar R Johansson @g