“Det ligger två döda polismän i fontänen utanför Eastmaninstitutet”

gunnar.se @g