CD-torn. Något barnen aldrig kommer att begripa.

gunnar.se @g