Aftonbladet: Fleksnes sista svåra tid (fyra sidor)

gunnar.se @g