Danny DeVito av Nigel Parry för Esquire.

Gunnar R Johansson @g