Friskt kopplat hälften brunnet.

Gunnar R Johansson @g