Här blir man nyfiken på försäljningssiffrorna. Picknick vs 70+

gunnar.se @g