Hänt Extra blir en fantastisk tidning med iOS-Appen Jetpac spotter.

gunnar.se @g