Svärdsmannen, en titel man sällan ser numera.

Gunnar R Johansson @g