Readly går från klarhet till klarhet.

gunnar.se @g