Från serien: TV-program om Gunnar vi glömt.

Gunnar R Johansson @g