Tar visst in en del vatten. Bogvisiret?

gunnar.se @g