Hemtjänsten torkar aldrig tårar utan handskar.

gunnar.se @g