gunnar.se

Skolstart för “lillprinsen” (2 september 1957).