Skolstart för “lillprinsen” (2 september 1957).

gunnar.se @g