gunnar.se


Skolstart för “lillprinsen” (2 september 1957).