”Guillou går över alla gränser i angrepp på Josefsson”

    Vår historia är fylld av den moral och etik som genomsyrar varje samhälle och varje tid. Att inte se komplikationen med att ”tvätta” vår historia är att göra det lätt för sig. När Jan Guillou angriper Janne Josefsson undviker han hans fråga: ”Vet vi att vi gör rätt?”. Det skriver Kjell Åke Hansson, producent för Sommar i P1 med Janne Josefsson.

    Läs mer: https://www.svd.se/guillou-gar-over-alla-granser-i-angrepp-pa-josefsson
Gunnar R Johansson @g