Upphittat 22 januari 2018

  1. WikiTribune – Evidence-based journalism
    WikiTribune is a news platform that brings journalists and a community of volunteers together. We want to make sure that you read fact-based articles that have a real impact in both local and global events. And that stories can be easily verified and improved.

  2. Annika Hagströms stora kamp – för sjuke maken
    Hon var den första kvinnliga chefen någonsin på Expressen - och på redaktionen träffade hon även sin livskamrat, författaren Anders Ehnmark. Han har följt henne genom tv-succéer som "Caramba!" och "Rikets affärer" och gästprofessuren på JMG. Men sedan Anders pulsåder brast bor han på ett boende och Annika Hagström sover ensam i dubbelsängen. - Anders har varit mannen i mitt liv och han är det fortfarande, säger den 75-åriga journalisten.

  3. 10,000 Classic Movie Posters Getting Digitized & Put Online