gunnar.se

gunnar.se

Upphittat 4 februari 2018

  1. Omni Calculator - Your world in 351 calculators

  2. Here’s how Google Chrome’s new ad blocker works
    Google Chrome will begin blocking ads on some websites by default on 15th February 2018. I took a look at Chromium source-code to find out a bit more about how this new ad blocker will work.

  3. De startade Metoohack – nu ska digitala lösningar bekämpa sexuella trakasserier

  4. Superorganism: ”Det här projektet är ett allkonstverk”
    Åttamannakollektivet Superorganism har hittills levererat ett par riktigt starka singlar – låtar som skrivits i det gemensamma hemmet i London. Särskilt utmärker sig experimentella poplyckopillret ”Everybody Wants to Be Famous”.