gunnar.se

gunnar.se

Upphittat 3 april 2018

  1. Publikens engagemang blev nytt innehåll

  2. Medier: Vi har enats om ett nytt etiskt system | SvD
    Mediebranschen har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och dessutom göra det enklare för allmänheten. Det skriver företrädare för branschen.