gunnar.se

gunnar.se

Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Kungsholmen (del av Fredhäll) i Stockholm 23 juni 1932

Fredhall 1932