gunnar.se

gunnar.se

Snart går det att planera i Aracua – så ser nya verktyget ut

I höstas lanserades Aracua som skrivprogram för Mittmedias journalister. Nu kommer nästa del i verktyget: Planeringsmöjligheter. Som det ser ut i dag använder redaktionerna en separat kalender för att planera publiceringarna – och det är tidskrävande.

https://blogg.mittmedia.se/i-mittmedia/2018/07/05/snart-gar-det-att-planera-i-aracua-sa-ser-nya-verktyget-ut-ett-lyft-jamfort-med-det-vi-har-i-dag/
[browser-shot url=“https://blogg.mittmedia.se/i-mittmedia/2018/07/05/snart-gar-det-att-planera-i-aracua-sa-ser-nya-verktyget-ut-ett-lyft-jamfort-med-det-vi-har-i-dag/" width=“540” link=“https://blogg.mittmedia.se/i-mittmedia/2018/07/05/snart-gar-det-att-planera-i-aracua-sa-ser-nya-verktyget-ut-ett-lyft-jamfort-med-det-vi-har-i-dag/]