gunnar.se

gunnar.se

ICAnders succé

Den version av ICAnder som kommit att bli intimt förknippad med ICA, och som fungerat som en samlande symbol för såväl ICA-företagen som ICA-handlarna, skapades 1971.

http://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/icanders-succe/
[browser-shot url=“http://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/icanders-succe/" width=“540” link=“http://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/icanders-succe/]