Ön på bilden har ingenting med ön i artikeln att göra.

gunnar.se @g