Ön på bilden har ingenting med med ön i artikeln att göra.

Gunnar R Johansson @g