Lite bilder från Mauro Scocco & Tomas Andersson Wij den 20 juli på Parksnäckan i Uppsala

Ska sätta mig och gå igenom alla bilder men det här är de första favoriterna.





Gunnar R Johansson @g