Från boken Blogg 2005-2007 av Linda Skugge.

gunnar.se @g