Har Aktuellt börjat med tvättmedel eller är det fake news?

gunnar.se @g