Vi har alltid ljusa idéer på jobbet

Gunnar R Johansson @g