Sista dagen att söka i dag: Sekretesshandläggare till nedlagda Palmeutredningen.

gunnar.se @g