1. Ni minns VM-sommaren när vi skulle gräva guld i USA? Jag minns det här.

gunnar.se @g