Havet ligger blankt och gömmer en skatt

gunnar.se @g